Tìm kiếm
USD
Tiếng Việt

Chính sách bảo mật

Khi truy cập vào website của chúng tôi, Onable sẽ thu thập những thông tin phi cá nhân thông qua việc sử dụng cookies bao gồm các thông tin về địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày truy cập, số thời gian truy cập, những mục được truy cập nhằm giúp chúng tôi hiểu thêm về sở thích cũng như xu hướng của mỗi khách hàng để từ đó có thể đưa ra những gợi ý và các chương trình khuyến mãi phù hợp.

Đối với quý khách hàng tạo tài khoản trên website của chúng tôi, những thông tin cần thiết để đăng nhập sẽ được thu thập bao gồm địa chỉ email và mật khẩu truy cập. Bên cạnh đó là những thông tin cần thiết để giao dịch bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Đây là những thông tin cần thiết để quý khách hàng có thể tạo đơn hàng và chúng tôi có thể giao hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tự nguyện cung cấp thông tin về giới tính và ngày sinh khi tham gia nhận khuyến mãi, mặc dù đây là những thông tin không bắt buộc. Những thông tin liên qua đến tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng được sử dụng trong lúc giao dịch sẽ không được lưu trữ.

Những thông tin quý khách hàng cung cấp sẽ được lưu trữ và bảo mật trên hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, quý khách hàng cẩn bảo mật thông tin đăng nhập. Nếu quý khách hàng phát hiện những hành vi sử dụng trái phép tài khoản thì hãy nên đổi mật khẩu ngay lập tức và thông báo cho chúng tôi để có biện pháp ngăn chặn phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

- Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin được quý khách hàng cung cấp cho những mục đích sau:

- Gửi thông tin sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mãi và các dịch vụ khách hàng đến từng tài khoản.

- Gửi các thông báo về các hoạt động tương tác trên blog, diễn đàn, và những kênh thông tin khác.

- Liên lạc để giải đáp thắc cũng như cung cấp những hỗ trợ cần thiết khi được yêu cầu.

- Sử dụng thông tin cá nhân để tiến hành giao dịch và giao hàng.

Ngoài những mục đích đã được nêu bên trên, chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân cho bất cứ trường hợp nào khác trừ khi đó là trường hợp được yêu cầu của pháp luật.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của Onable được đặt tại Mỹ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ/đóng tài khoản từ quý khách hàng.

Quyền truy cập thông tin từ khách hàng

Quý khách hàng có thể dễ dàng cập nhật, thay đổi, hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản. Quý khách hàng cũng có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện điều này nếu cần thiết.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của từng khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối theo đúng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân được các tập đoàn hàng đầu tại Mỹ sử dụng. Việc thu thập thông tin cá nhân hoàn toàn do quý khách hàng cung cấp.

Onable cam kết không chia sẻ, chuyển giao, cung cấp, hay tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào. Những thông tin giao dịch trực tuyến đều được mã hóa và bảo mật ở cấp độ cao nhất.